Homekoulut kuntoon! Markku Heikkilä eduskuntaan

Keskusta

Eläkeläiset ja omaishoito

Eläkeläiset ovat vuosikymmenien mittaisen työuransa aikana rakentaneet isänmaatamme ja näin ansainneet itselleen eläkkeen, jonka ostovoima ei saa rapistua indeksileikkausten vuoksi. Vuoden 2015 alusta eläkkeisiin tuli mitätön 0,39% korotus, jonka verotus lähes kokonaan söi pois!

Kaikkien välttämättömien kulutushyödykkeiden hinnat kallistuvat koko ajan, joten eläkkeen ostovoima pienenee vuosi vuodelta. Vuokrat, sähkö, kaukolämpö, kiinteistöverot, ruoka, vakuutukset, polttoaineet jne ovat kallistuneet merkittävästi viime vuosinakin, joten eläkkeiden korotukset on saatava kuntoon. Erityisen vakavasti tämä tulojen ja menojen epätasapaino koskee pieneläkeläisiä.

Vanhukset ovat itse ansainneet veroja maksamalla ja työtä tekemällä itselleen kunnollisen hoidon vanhuuspäivikseen, joten sellainen heidän on myös saatava. Parannusta vanhusten hoitoon ollaan vihdoinkin tekemässä, mutta muutosten hitaus saa näyttämään asian siltä, kuin sille ei tehtäisi mitään. Nyt on viipymättä laitettava vanhusten hoito kuntoon!

Omaishoito on erittäin tärkeää työtä, jota kaikki kansalaiset arvostavat, lisäksi se on erittäin kustannustehokasta yhteiskunnalle. Ikävä kyllä omaishoito on jäänyt kehityksen kelkasta ja omaishoitajat ovat eriarvoisessa asemassa Suomessa, koska omaishoidon järjestäminen on kuntien vastuulla ja omaishoidon tukemisen taso vaihtelee kunnittain. Olen tavannut vaalikentillä aivan liian paljon iäkkäitä omaishoitajia, jotka ovat uupumassa työtaakkansa alle, koska he eivät ole saaneet edes lain määräämiä vapaapäiviään kuukausittain, koska kunnalla ei ole järjestää heille sijaisia tai laitospaikkaa heidän hoitamalleen henkilölle.

Omaishoidon järjestäminen tulee siirtää kunnilta Kelalle, että toimintaa saadaan kehitettyä keskitetysti tulevaisuuttakin varten, omaishoitajat saavat tasapuolisen kohtelun kotipaikastaan riippumatta ja heille voidaan taata lain edellyttämät vapaapäivät. Kymmenen vuoden kuluttua suuret ikäluokat ovat kahdeksankymppisiä, ja jos emme ehdi saada omaishoitoa siihen mennessä hyvään kuntoon, olemme erittäin suurissa vaikeuksissa.