Homekoulut kuntoon! Markku Heikkilä eduskuntaan

Keskusta

Työllisyys nousuun

Tulevaisuuden työpaikat syntyvät pienyrityksiin. Tämän vuoksi yrittäjäksi ryhtymisen kynnystä on merkittävästi alennettava. Uuden yrittämiskulttuurin luomiseksi tarvitsemme ennakkoluulottomia ja luovia ratkaisuja. Nykyään opiskeleminen on mahdollista ansiosidonnaisella päivärahalla, mikä on mahdollistanut esimerkiksi kesken jääneiden opintojen loppuun saattamisen ja väitöskirjan valmistumisen. Tämän mallin laajentaminen myös aloittavan yrittäjän perustoimeentuloksi helpottaa yritystoiminnan aloittamista. Samalla saadaan purettua tarpeetonta byrokratiaa starttirahajärjestelmästä.

Yrityksen laajentuessa suurin yksittäinen työllistämisen kynnys on ensimmäisen työntekijän palkkaaminen. Tätä kynnystä on alennettava ja näin helpotettava yritysten hallittua laajentumista sekä työllistämistä. Yrityksen henkilöstömäärän tuplaaminen kerralla on suuri investointi, joten kaikki tuki ja apu ovat tarpeen.

Jokainen ammattilainen on tärkeä ja jokaisen tulee voida olla ylpeä ammattitaidostaan. Käden taitajat ovat monilta aloilta vähenemässä, joten käytännön ammattien arvostusta tulee nostaa esimerkiksi mainoskampanjoilla ja palkitsemalla ammatissaan ansioituneita. Käden taitojen arvostuksen osoittamiseksi yritykseni Suomen Talouudistus Oy on jakanut stipendejä teknisissä käsityössä kunnostautuneille peruskoulun oppilaille jo vuodesta 1994 lähtien.

Kotitalouksissa on merkittävää, edelleen hyödyntämätöntä työllistämispotentiaalia. Useat kotitaloudet pitävät palkan maksamista hankalana ja monimutkaisena. Tämä palkanmaksamisen kynnys on poistettava ja palkan maksaminen sivukuluineen tehtävä netissä niin helpoksi, että nettopalkka maksetaan työntekijälle ja valmiiksi laskettu määrä sivukuluja sekä veroja yhdellä klikkauksella yhteen paikkaan. Myös kotitalousvähennyksenä lopullisessa verotuksessa vähennettävien sivukulujen maksaminen ja myöhemmin takaisin saaminen on aivan turhaa byrokratiaa. Myös tämä hoituisi samalla klikkauksella.

Keinojani työllisyyden parantamiseksi: